Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego do roku 2015. Cyfrowe kopie publikacji zostały opracowane w ramach grantów przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wydane po roku 2015 znajdują się na stronach:

Archiwum Cyfrowe SBP

Czasopisma

Serie wydawnicze